Referencie

Náš tím sa venuje korektorskej činnosti už roky a má za sebou státisíce opravených prác.

Zistite viac

Rozsah

Naše služby každoročne využívajú študenti väčšiny vysokých škôl a univerzít v celej SR.

Specializace

Špecializujeme sa na služby pre študentov a poskytujeme komplexné služby od korektúr prác až po fyzické dodanie.

Servis

Radi pre Vás urobíme jednotlivé úkony a poskytneme najlepší možný servis vo forme balíčka kompletných služieb.

škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
škola
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola
škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
škola
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (Vzdělávací a konzultační institut zahraniční VŠ se sídlem v ČR) (sídlo v Českej republike)
škola
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
škola
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
škola
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
škola
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici
škola
INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE (MOD´SPÉ Paris) (sídlo vo Francúzskej republike)
škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
škola
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (sídlo v Poľskej republike)
škola
Szent István Egyetem (sídlo v Maďarskej republike)
škola
Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
škola
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
škola
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
škola
Vysoká škola Danubius
škola
Vysoká škola DTI
škola
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
škola
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
škola
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
škola
Ekonomická univerzita v Bratislave
škola
Katolická univerzita v Ružomberku
škola
Panevropská vysoká škola
škola
Prešovská univerzita v Prešove
škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
škola
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
škola
Technická univerzita v Košiciach
škola
Technická univerzita vo Zvolene
škola
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
škola
Trnavská univerzita v Trnave
škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne
škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
škola
univerzita_jana_amose_komenskeho
škola
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
škola
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
škola
Žilinská univerzita v Žiline
škola
Hochschule Fresenius gGmbH (sídlo v Nemeckej spolkovej republike)