Preklad abstraktu/anotácie a kľúčových slov

Abstrakt je výstižná charakteristika predmetu, cieľa, metód,
výsledkov a záverov diplomovej práce v rozsahu 100 až 200 slov.
Uvádza sa v slovenčine a angličtine na tej istej strane.

Zistite viac

překlady

Kľúčové slová

Kľúčové slová predstavujú približne 5 – 8 pojmov vyjadrujúcich podstatu (bakalárskej, diplomovej...) práce. Uvádzajú sa v slovenčine a angličtine. Za výber a správnosť kľúčových slov zodpovedá autor.

Tím expertov

V rámci nášho tímu pôsobí niekoľko skúsených lektorov, prekladateľov a rodených hovoriacich. Vďaka vyše 20-ročným skúsenostiam sme schopní zabezpečiť Vám profesionálny preklad abstraktu/anotácie vrátane kľúčových slov do anglického a nemeckého jazyka.

Rychlost zpracování

Vďaka pracovnému kolektívu zabezpečujeme preklady vo veľmi krátkych časových intervaloch. V prípade nutnosti aj menej ako 24 hodín. Nestresujte sa, preklad abstraktu/anotácie prenechajte nám.

Lipsum doleres ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc id nibh euismod, ultrices nibh in, accumsan ligula. Phasellus rhoncus leo enim, sed tincidunt quam porttitor ut.