Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Podmienky našich poskytovaných služieb sú stanovené v súlade s týmito zákonmi Českej republiky:

zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém.

So všetkými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah vzniká medzi objednávajúcim (osoba, ktorá vystaví dodávajúcemu objednávku v súlade s týmito podmienkami) a dodávajúcim (firma: STANPOD s.r.o., Karla IV. 417/12, 370 01 České Budějovice IČ: 07416750).

Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom tohto zmluvného vzťahu je jazyková a štylistická korektúra, formátovanie zaslaného textu v slovenskom jazyku, preklad abstraktu alebo anotácie do anglického (nemeckého) jazyka, prípadne ďalšie editačné a tlačiarske práce, rozmnožovanie CD, DVD, autorské a jazykové služby podľa ponuky na internetových stránkach dodávajúceho.

Objednávky

Za objednávku je považovaná písomná žiadosť o vykonanie jazykových, štylistických, formátovacích, prekladateľských, tlačiarskych, viazačských alebo napaľovacích služieb, ktorú zašle objednávajúci elektronicky vyhotoviteľovi prostredníctvom objednávkového formulára na stránke korekturabakalarskapraca.sk alebo na emailovú adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka zahŕňa fakturačne údaje, kontaktné údaje, dodacie údaje, popis objednávaných služieb, texty určené na korektúru, prípadne ďalšie materiály a pracovné podklady. Po individuálnej dohode je možné tieto údaje odovzdať aj osobne na záznamovom médiu na mieste pobočky dodávajúceho. Na základe písomnej objednávky, ktorú odsúhlasili obidve strany, vzniká zmluvný vzťah medzi objednávajúcim a dodávajúcim, a to aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy. Objednávajúci je povinný akceptovať obchodné podmienky vyhotoviteľa, ktoré sú súčasťou objednávkového formulára na korekturabakalarskapraca.sk.

Zrušenie objednávky

V prípade zrušenia objednávky po odoslaní objednávkového formulára je nutné, aby objednávajúci obratom kontaktoval dodávajúceho písomne. Ak budú objednané práce už začaté, je nutné uhradiť sumu, ktorá zodpovedá už dokončeným prácam. Minimálne však 40 % z celkovej sumy danej objednávky.

Platobné podmienky

Cena za poskytnuté služby je zmluvná a vychádza z cenníka uvedeného na korekturabakalarskapraca.sk. Uvedené ceny sú bez DPH 21 %. V prípade opráv extrémne vysokého počtu chýb v rámci jazykovej a štylistickej korektúry (viac ako 1000 chýb) sa účtuje poplatok v sume minimálne 23 eur, maximálne 100 % ceny objednávky.

Dodacie podmienky

Lehota na dodanie objednávky je závislá od vzájomnej dohody medzi objednávajúcim a dodávajúcim. Potvrdením záväznej objednávky vyjadruje objednávajúci súhlas so stanovenou cenou a termínom dodania. V prípade viacerých prác a predĺženia danej lehoty na dodanie objednávky je dodávajúci povinný objednávajúceho bezodkladne informovať prostredníctvom kontaktného mailu. Po prijatí objednávky vystaví dodávajúci faktúru v elektronickej forme a zašle ju objednávajúcemu. Dokončená objednávka bude objednávajúcemu zaslaná len v prípade, že zašle potvrdenie o zaplatení faktúry. Dokončená objednávka bude objednávajúcemu odoslaná v dohodnutom termíne, ten ju skontroluje a potvrdí dodávajúcemu (písomne alebo telefonicky) jej prijatie. V prípade meškania s úhradou zmluvnej ceny zaplatí objednávajúci zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej sumy za každý deň meškania. V prípade doručenia pomocou prepravnej spoločnosti sa považuje prevzatie zásielky za prevzatie objednávky. V prípade meškania zo strany dodávajúceho vráti dodávajúci 5 % z celkovej čiastky za každý deň meškania.